Gestoria administrativa

Assessorament fiscal i tributari, assessoria d'estrangeria,
assessoria judicial i gestió administrativa a Terrassa

C/ Mossèn Àngel Rodamilans, 207 local
Terrassa (Barcelona)
Telf.: 937844541 - Fax: 937832952
info@gestoriavilanova.com

Gestió administrativa a Terrassa

Gestió administrativa

Sr. Enric Vilanova - Advocat, Gestor Administratiu, Agent Propietat ImmobiliàriaSr. Enric Vilanova
Advocat, Gestor Admin., Agent Prop. Immobiliària

En tant que Gestors Col·legiats gaudim de diferents convenis que ens permeten actuar en representació dels seus interessos davant l’Administració. D’aquesta manera estem habilitats per poder fer presentacions telemàtiques de declaracions tributàries.

Gestionem mitjançant el Sistema RED diferents àmbits de treball amb la Seguretat Social.

Formalitzem matriculacions de vehicles i transferències així com notificacions de venda de vehicles de forma telemàtica, verificant al moment la possible existència de càrregues que puguin impedir o demorar el tràmit.

Presentem expedients de renovacions de residència i treball en forma telemàtica, reduint així el temps de la tramitació.

En tant que Gestoria, tramitem a més les targetes de transport que es necessiten per a l’activitat de transportistes, tipus (MDP, MDL), o autonòmiques (MDSL) i les que puguin necessitar en règim particular els vehicles destinats a la seva activitat empresarial (MPC).

En l’àmbit tributari i de seguretat social assessorem els autònoms en mòduls o en estimació directa i les empreses a fi de realitzar el seu compliment de les obligacions tributàries, gestió de personal i nòmines, assessorament en matèria de prevenció laboral, en matèria de contractacions (REA) i facturació, protecció de dades personals i prevenció de blanqueig de diners.

Realitzem els tràmits pertinents per poder efectuar les actuacions necessàries davant Notaria, demanem partides de Registre Civil, certificacions administratives d’últimes voluntats, duplicats de rebuts d’impostos i compulsa de documents per a tràmits davant l’Administració.

Tramitacions de llicències i permisos que puguin necessitar.