Assessoria laboral

Assessorament fiscal i tributari, assessoria d'estrangeria,
assessoria judicial i gestió administrativa a Terrassa

C/ Mossèn Àngel Rodamilans, 207 local
Terrassa (Barcelona)
Telf.: 937844541 - Fax: 937832952
info@gestoriavilanova.com

Assessoria laboral a Terrassa

Assessoria laboral

Sr. Rachid Ezzahraoui - Diplomat en relacions laboralsSr. Rachid Ezzahraoui
Diplomat en relacions laborals

En l’àmbit estrictament laboral gestionem els recursos humans de la seva empresa facilitant amb l’externalització del servei que estiguin al dia amb les constants novetats legislatives en la matèria.

Preparem tots els documents necessaris, des del calendari laboral, passant per les nòmines i els documents de cotització o factures que emeti la seguretat social, variacions de dades, història laboral personal o d’empresa, certificacions de no deutes i deutes, partes de baixa i d’accidents laborals, comunicacions laborals, notificacions als treballadors, contractes i liquidacions laborals.

A títol particular defensem els seus drets per causa d’acomiadaments, diferències de salari, aplicació dels seus drets reconeguts en conveni conciliació familiar i laboral, mòbbing, vacances, i compliment de riscos laborals en l’àmbit d’empresa.

A nivell particular li gestionem prestacions i reclamacions davant l’Administració de la Seguretat Social, vetllem per la defensa dels seus drets en cas d’IT, maternitat o paternitat, conciliació de la vida familiar amb prestacions per cura de menors.

L’assessorem també en el règim de la Llar, tant si és l’empleador com el treballador, sigui per compte aliena o pròpia. Li preparem el contracte i li facilitem els rebuts salarials o l’emissió de factures pels serveis realitzats i les liquidacions de contractes laborals o de serveis.

En el RETA li fem un assessorament respecte de les possibles incidències del règim, des de la base de cotització, fins a la possibilitat de l’atur per causa de cessament econòmic i les incidències prestacionals per causa d’IT, maternitat o paternitat, cura de menors, jubilació o incapacitats per treballar.

En cas de defuncions l’assessorem amb la transmissió de l’empresa per causa de successió, prestació de viduïtat i les disposicions testamentàries que afectin l’àmbit de l'empresa o el negoci de l’autònom.