Assessoria d'estrangeria

Assessorament fiscal i tributari, assessoria d'estrangeria,
assessoria judicial i gestió administrativa a Terrassa

C/ Mossèn Àngel Rodamilans, 207 local
Terrassa (Barcelona)
Telf.: 937844541 - Fax: 937832952
info@gestoriavilanova.com

Assessoria d'estrangeria a Terrassa

Assessorament d'estrangeria

Sra. Maria Ezzahraoui - Coordinadora d’estrangeriaSra. Maria Ezzahraoui
Coordinadora d’estrangeria

Som un dels principals despatxos en tramitacions en matèria d’estrangeria a Terrassa. Disposem de la qualificació necessària en l’atenció, preparació i tramitació dels expedients en sol·licitud de permisos de residència de règim general, comunitaris, per reagrupament familiar, en arrelament o altres causes extraordinàries.

 

 • Ajudem els ciutadans estrangers que volen una ràpida integració en el seu entorn social i laboral i tramitem expedients de nacionalitat.
 • Realitzem la tramitació telemàtica dels expedients de renovacions de permisos de residència, en estar habilitats pel Ministeri d’Administracions Públiques.
 • Atenem els requeriments administratius i interposem els recursos jurídics necessaris per obtenir la resolució correcte per causa d’omissions o errors d’apreciació en els requisits legals.
 • Tramitem la conservació de la residència comunitària en els casos legalment previstos i assessorem el millor tipus de residència (general o comunitària) en atenció a les necessitats i requisits personals i familiars del subjecte titular de la mateixa.
 • Orientem la millor opció per les modificacions de residència tant de residència a treball com de compte aliena a pròpia o a la inversa.
 • Ajudem a la ràpida recuperació de la situació de residència legal a aquells ciutadans que han perdut el permís de residència, evitant situacions de desemparament legal i social del propi estranger i la seva família.
 • Assessorament en expedients de residència de llarga durada i llarga durada UE.
 • Tramitem també els bescanvis de carnets de conduir dels ciutadans de països amb conveni amb Espanya.
 • Assessorament i tramitacions respecte de la legalització de documents. Convenis de la Haia, Viena, etc.
 • Preparació, assessorament i presentació en expedients de nacionalitat per residència i per opció, com les més freqüents, garantint els drets dels menors a obtenir la nacionalitat per dret propi.
 • Seguiment d'expedients i interposició de recursos quan sigui procedent.